Skip links

Onze CO2 uitstoot en voortgang over 2021

3 november 2022

Onze CO2 uitstoot en voortgang over 2021

 

Ons energiebeleid

BDS Harlingen is actief om de CO2-footprint in kaart te brengen als doel dit te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van het reductiesysteem conform CO2-footprint prestatieladder 3.1. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren. Middels dit bericht brengen wij jullie op de hoogte van onze CO2-uitstoot en doelstellingen in 2021.

 

Energieverbruik 2021-1

Onderstaand zie je onze CO2-footprint over het jaar 2021. In onderstaand overzicht kun je zien dat wij in 2021 78,3 ton CO2 hebben uitgestoten. Ons grootste verbruik ligt bij het brandstofverbruik.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. In een op de tien Europese aanbestedingen in Nederland wordt de CO2-Prestatieladder gebruikt, blijkt uit onderzoek. Meer dan 150 opdrachtgevers zetten de Ladder in bij aanbestedingen.

 

Waarom is dit voor ons belangrijk?

BDS staat garant voor een eerlijk product. Op een soepele en dynamische manier worden kleine, maar ook grote klussen voorbereid, uitgevoerd en succesvol afgerond. Duurzaamheid past in de breedste zin van het woord bij onze werkwijze. Wij zijn intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming.

 

Wat doen wij om CO2 te reduceren?

Wij zetten ons breed in om duurzamer te werken. Zo gebruiken we o.a. een duurzamere diesel voor onze vloot, maken we gebruik van elektrische scooters en kijken we ook bij de aanschaf van nieuw materieel naar duurzaamheid.

 

Doelstellingen

Wij hebben een ketenanalyse geschreven over de CO2-uitstoot die vrijkomt bij de olieruimingen binnen het contract met Rijkswaterstaat. Binnen deze analyse hebben we de besparing van de Skimmer inzichtelijk gemaakt. Het afgelopen jaar zijn er geen grote verontreinigen plaatsgevonden waarbij de inzet van de Skimmer mogelijk is geweest.

Daarnaast zijn we trots op de positieve impact in de keten door een schip uit Frankrijk te importeren en in Nederland een nieuw doel te geven. Hiermee reduceren we het gebruik van nieuwe grondstoffen.

Als we kijken naar onze doelstelling hebben we in 2021 een stuk minder CO2 uitgestoten ten opzichte van de eerste helft van ons basisjaar 2018 (ca. 77%). Sinds 2021 hebben wij besloten om de voortgang te gaan relateren aan het aantal man- en draaiuren. Dat brengt ons op een reductie van respectievelijk 66% en 36%.

 

Uitstoot in de keten

Ook hebben wij onze CO2-uitstoot in de keten berekend. In 2021 hebben wij 29,29 ton CO2 uitgestoten middels ons afval, onze inkoop en het woon-werkverkeer.

 

Waddenzeecontract Rijkswaterstaat

Vanaf 2018 werken wij voor Rijkswaterstaat. Onze ambitie om het CO2-Prestatieladder certificaat te behalen heeft er onder andere voor gezorgd dat wij dit werk mogen uitvoeren. In 2020 hebben wij 87,9 ton uitgestoten binnen dit contract. In 2021 was dit 54,8 ton CO2. Het verschil in deze tonnage heeft grotendeels te maken met de hoeveelheid en soort werkzaamheden die we hebben uitgevoerd.

 

Individuele bijdrage

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan helpen en denken om onze CO2 uitstoot nog verder te kunnen reduceren. Mocht je vragen en/of suggesties hebben, dan kan dit worden doorgegeven aan André.

Terug naar het nieuwsoverzicht