Skip links

Wadcrawler

Wadcrawler

Ook inzetbaar op kades en taluds.

Door continue evaluatie en innovatie van oliebestrijdingstechnieken op ondiep water en slikkige platen ontwikkelde BDS de Wadcrawler. Een amfibievaartuig dat kan worden ingezet op drooggevallen platen. Ook de inzet op lastig bereikbare kades/taluds is mogelijk. De Wadcrawler is geheel door BDS ontwikkeld om ook bij olieruimingen in moeilijk bereikbare gebieden, effectief en efficiënt te kunnen werken.

Videoimpressie