Berging

BDS Harlingen wordt al sinds de oprichting van het bedrijf door diverse overheidsinstanties ingeschakeld voor het bergen van drijvende obstakels op het Wad en in het binnenwater. Tevens worden wij door zowel de overheid, het bedrijfsleven alsook door particulieren opgeroepen voor sleepwerk van onder andere vastgelopen kotters en zeiljachten met motorproblemen. Wij beschikken hiervoor over een eigen vloot en duikploeg.