Skip links

Onze CO2 uitstoot en voortgang over 2020

17 augustus 2021

Onze CO2 uitstoot en voortgang over 2020

BDS Harlingen is actief om de CO2-footprint in kaart te brengen als doel dit te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van het reductiesysteem conform CO2-footprint prestatieladder 3.1. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren. Middels dit bericht brengen wij jullie op de hoogte van onze CO2-uitstoot en doelstellingen in 2020.

 

Energieverbruik 2020

Onderstaand zie je onze CO2-footprint over het jaar 2020. In onderstaand overzicht kun je zien dat wij in 2020 144,8 ton CO2 hebben uitgestoten.

Waddenzeecontract Rijkswaterstaat

Vanaf 2018 werken wij voor Rijkswaterstaat. Onze ambitie om het CO2-Prestatieladder certificaat te behalen heeft er onder andere voor gezorgd dat wij dit werk mogen uitvoeren. In 2020 hebben wij 70% van onze gewerkte uren besteed aan het Waddenzeecontract. Dit zorgt voor een uitstoot van 101,4 ton CO2.

 

Doelstellingen

Wij hebben een ketenanalyse geschreven over de CO2-uitstoot die vrijkomt bij de olieruimingen binnen het contract met Rijkswaterstaat. Binnen deze analyse hebben we de besparing van de Skimmer inzichtelijk gemaakt.

 

Uitstoot in de keten

Ook hebben wij onze CO2-uitstoot in de keten berekend. In 2020 hebben wij 58,18 ton CO2 uitgestoten middels ons afval, onze inkoop en het woon-werkverkeer.

 

Voortgang maatregelen

Onderstaand een greep uit de uitgevoerde maatregelen in 2018 en 2019 en 2020.

  • Wagenpark vernieuwd (alle voertuigen minimaal EURO 5)  (2018)
  • Container met zonnepanelen  (2018)
  • LED-verlichting in de loods  (2018)
  • Elektrische scooters  (2018)
  • Geen gasolie meer, nu elektrisch verwarmen en koelen  (2018)
  • Aggregaat op zonnepanelen zelf ontwikkeld  (2019)
  • Nieuwe EURO 5 kraan  (2019)
  • Introductie Wadcrawler  (2019)
  • Uitbreiding wagenpark: Iveco 4×3 Eurocargo  (2020)
  • Aanschaf nieuw schip  (2021)

 

2020

2020 was een jaar zonder grote verontreinigingen. Meestal ging team A op pad met minimale inzet (2 man). De meeste tijd ging in 2020 op in de 24/7 inzetbaarheid (2 man). We zien in de CO2 uitstoot terug dat er meer dan 2019, maar minder dan 2018 is uitgestoten. Als we kijken naar het werk op het Waddenzeecontract zijn er 40 acties uitgevoerd. Bij 11 van deze incidenten werd olie aangetroffen. Echter is het bij geen van de incidenten gebruik gemaakt van de Skimmer. Onderstaand zie je de uitstoot over de afgelopen jaren.

Het doel is om op korte termijn (aankomende maand) de nieuwe kerngetallen inzichtelijk te hebben. We zullen de geleverde inzet gaan relateren aan de CO2 uitstoot. Hierdoor wordt het beschrijven van de voortgang over de afgelopen jaren een stuk meer betrouwbaar en geeft dit een beter beeld. We zullen hier op korte termijn intern en extern over gaan rapporteren.

 

Individuele bijdrage

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan helpen en denken om onze CO2 uitstoot nog verder te kunnen reduceren. Mocht je vragen en/of suggesties hebben, dan kan dit worden doorgegeven aan André.

Terug naar het nieuwsoverzicht