Skip links

Onze CO2-footprint en doelstelling voor 2018

1 juli 2020

Onze CO2-footprint en doelstelling voor 2018

Middels dit bericht brengen wij jullie graag op de hoogte van onze CO2-footprint over het jaar 2018. We hebben in deze CO2-footprint berekend hoeveel CO2 wij in het jaar 2018 hebben uitgestoten.

In 2019 heeft BDS besloten om nog een stapje verder te gaan in de duurzame bedrijfsvoering. We willen niveau 5 behalen op de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Hier zullen wij jullie de komende periode meer over gaan vertellen. 

Onze doelstelling binnen scope 1 en 2 luidt als volgt: 

BDS Harlingen wilt in 2023 ten opzichte van 2018 10% CO2 reduceren binnen scope 1 en 2

Onze doelstelling op de keten luidt: 

BDS Harlingen wilt in 100% van de geschikte calamiteiten gebruik maken van de Skimmer

Belangrijke maatregelen

  • 100% Nederlandse groene stroom 
  • Elektrisch verwarmen i.p.v. op gasolie 
  • LED-verlichting toepassen
  • Vernieuwen van ons wagenpark en materieel

Eigen bijdrage

Wij stimuleren iedereen om mee te denken. Heb jij nog een goed idee hoe wij duurzamer kunnen werken? Laat dan graag van je horen. 

Terug naar het nieuwsoverzicht