24/7 paraat

Allround in de Maritieme Dienstverlening

Wij zijn inzetbaar als Maritieme Dienstverlener in de breedste zin van het woord. Olieverspilling, pech op zee, problemen met scheepsmotoren, dode potvissen en het opruimen van wrakken we lossen het op. Onze visie is dat dit op de meest milieuvriendelijke en veilige manier gedaan moet worden. Binnen BDS Harlingen is hiervoor veel aandacht.

BDS Harlingen dé Maritiem specialist

Snel, volledig en milieuvriendelijk ruimen en bergen, daar staat BDS Harlingen voor. Onze calamiteitenploeg is ieder moment inzetbaar. 

Ruiming

Zeker op het gebied van olieverontreiniging is onze snelle service een must. BDS maakt gebruik van de meest efficiënte machines én absorptie materialen, zodat schade aan het milieu tot een minimum beperkt wordt. 

Lees meer

Berging

BDS Harlingen wordt al sinds de oprichting van het bedrijf door diverse overheidsinstanties ingeschakeld voor het bergen van drijvende obstakels op het Wad en in het binnenwater. We hebben een eigen vloot.

Lees meer

Havenwerk

In de Harlinger haven doen wij veel onderhoud en reparaties aan schepen en scheepsmotoren. Door jarenlange ervaring kunnen we veel problemen oplossen. Onze techneuten staan dag en nacht voor u klaar.

Lees meer

Quick Response System

Bij een calamiteit is snelheid en zorgvuldigheid van groot belang. BDS Harlingen heeft alles paraat om een olieruiming succesvol uit te voeren.

Vragen?

Producten ook te koop of te huur

Meer informatie
Bergen Potvis

Eigen milieustraat

Op de locatie in de haven heeft BDS Harlingen een eigen milieustraat. Deze wordt regelmatig gebruikt voor het onderzoeken en ontleden van gestrande Potvissen. Het laatste exemplaar vergde alle inzet van onze medewerkers. De mannetjes Potvis woog maar liefst 50 ton en dat is één van de grootste exemplaren die ooit in de Nederlandse wateren is aangetroffen.

Lees meer

BDS Harlingen, snel, betrouwbaar, mileuvriendelijk

Quick Response System

Als er een calamiteit op of rond het water is zijn wij er klaar voor

U kunt op ons rekenen

Door jarenlange ervaring op het gebied van olieruiming en berging zijn wij een betrouwbare partner.

Oog voor mileu

BDS Harlingen komt vaak in actie als er schade aan het milieu dreigt te ontstaan. We doen er alles aan om de schade zoveel mogelijk te beperken, dat is onze passie.

Opdrachtgevers

Alle opdrachtgevers