Monthly Archives

juli 2012

olie_verontreiniging_leeuwarden_1

Olieverontreiniging te Leeuwarden

By | Nieuws | No Comments

Op 26 juni jl. ontvingen wij een melding van dieselolieverontreiniging in enkele sloten te Leeuwarden. Onze olieruimploeg heeft deze vervuiling met olie-absorberende materialen (worsten / doeken) en met behulp van een vacuümunit opgeruimd.